กางเกงช้าง คือกางเกงที่เราเรียกกันจนชินปาก à¸ˆà¸¸à¸”à¹€à¸£à¸´à¹ˆà¸¡à¸•à¹‰à¸™à¸„à¸·à… Read More